Welkom bij de School voor Yoga en Esthetiek

Iedereen die via het bewegingsleven nieuwe ervaringen wenst te ontdekken is welkom. Een specifieke lenigheid is helemaal niet vereist, wel een interesse om zich met deze veelzijdige en heel mooie esthetische bewegingen uiteen te zetten.

Momenteel heersen in onze maatschappij veel spanningen waardoor het gevoelsleven onder druk komt te staan. Angst voor ziekte, voor eenzaamheid, bezorgdheden voor de toekomst, financiële besognes, minder contacten met familie, vrienden en collega’s,… zorgen voor een verarming en een verschraling in het gevoelsleven.  

Momenteel zoeken velen betere, lichter, fijnere, meer verbindende en vrijere gevoelens. Wie wil er nu niet beter ‘doorademen’, zich vrijer voelen om zich beter met zijn eigen ‘centrum’ te verbinden. We willen ons verbinden met vrienden, collega’s, de natuur, de spiritualiteit. We willen nieuwe mensen leren kennen en we willen meer energie krijgen en we willen onze gezondheid verbeteren. Kortom, we willen onze angsten overwinnen.

Nieuwe verbindingen ontstaan d.m.v. een grotere creativiteit in het gevoelsleven. Aan de hand van de yogaoefeningen leer je niet alleen je lichaam beter kennen maar leer je ook naast het beter aanvoelen van je lichaam ook de meer fijnere energieën kennen en gebruiken maar leer je ook nieuwe gevoelens, fijnere gevoelens of betere gewaarwordingen ontdekken. Deze kunnen enkel dan ontstaan door een mentaal-inhoudelijke uiteenzetting met de oefeningen die je dan praktisch uitvoert.

De oefeningen zetten niet aan vanuit het lichaam noch vanuit de energieën die bij het lichaam aanwezig zijn noch vanuit de eigen gevoelens van sympathie en antipathie. Bij de ‘Nieuwe yogawil’, ook het ‘Nieuwe yogavoelen’ genoemd beginnen we eerst vanuit een inhoud dat met de oefeningen in relatie staat. Dit kan een specifieke beweging zijn, de vrije ademhaling, de dynamiek, de openheid, het loslaten,… Deze inhoud wordt na verloop van tijd bewuster en levendiger ervaren en kan je met je waarneming en door betere concentratie in de oefening tot uitdrukking brengen. Je leert niet alleen een nieuwe manier van denken kennen, je leert je bewustzijn te sturen om van daaruit te oefenen.

Op die manier kan je ook meer je leven in eigen handen nemen en kan je beter in relatie treden met de medemensen. Je overwint de eenzaamheid, je voelt je beter verbonden met de medemensen. Het bewuster bewegen brengt een algemene versterking met zich mee, je gaat letterlijk meer rechtop staan, je krijgt een grotere eigenwaarde. Je ontwikkelt lichtere en fijnere gevoelens die niet alleen voor een stabieler eigen centrum zorgen maar ook verbindend naar buiten toe werken. Rudolf Steiner gebruikte hiervoor het begrip ‘sociale hygiëne’ omdat je bewuster met de ander omgaat, je de medemensen kan waarnemen en respecteren.

Je voelt dat je op de ander een positieve en opbouwende uitwerking hebt. Er ontstaat op deze manier een nieuwe cultuur, een cultuur waarbij je door middel van een meer esthetische bewegingswijze de scheidende tendens in onzer maatschappij kan overwinnen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrieven voor verdere informatie maar ook om inhoudelijke informatie te ontvangen.

Disclaimer of het verwerpen van verantwoordelijkheid

Bij grotere lichamelijke en psychische problemen dien je zeker en vast een bevoegd persoon te raadplegen. Een dokter, een psychiater, psycholoog, osteopaat of kinesist kan zeker raadzaam zijn bij mentale of lichamelijke problemen. Zeker na een operatie een arts raadplegen of je al mag bewegen en of er beperkingen zijn. Yoga staat voor een eigen ontwikkeling en het zelf  verantwoordelijkheid op te nemen voor je beslissingen.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x