Bewustzijn

De yogaoefeningen spreken het bewustzijn aan, respectievelijk wordt het bewustzijn tijdens de yogaoefeningen actief en bewust ingezet. De yogaoefeningen zijn in feite meer bewustzijnsoefeningen en niet zozeer eenzijdige lichamelijke oefeningen.

Dit bewustzijn (of de ziel) omvat drie specifieke delen. Deze delen zijn het denken, het voelen en de wil. Ons bewustzijn of de ziel heeft dus de capaciteit om te denken, het bezit gevoelens en heeft zekere wilskracht. Al deze aspecten worden onze zielskrachten genoemd. Deze krachten zijn onze capaciteiten of onze kwaliteiten en deze worden tijdens het beoefenen van de yogaoefeningen aangesproken en versterkt. 

Normaal gezien werken deze drie krachten, het denken, voelen en de wil, door elkaar. Je kan dus niet altijd een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld je denken en je voelen of tussen je voelen en je wil, enz. 

Rudolf Steiner sprak hier van de driegeleding van de zielskrachten. Ook de nieuwe yogawil gebruikt dit begrip van de driegeleding. Bij het beoefenen van de yogaoefeningen maken we gebruik van deze indeling in denken, voelen en willen of het feit dat het bewustzijn uit drie aparte delen bestaat. Door bewuster om te gaan met de bewegingen ontstaat er meer scheiding tussen deze drie verschillende gebieden waardoor er een versterking ontstaat in je denken, in je gevoelsleven en in je wilskracht.

Denken 
Je ondervindt door het oefenen dat je beter kan denken en dat het denken lichter en klaarder wordt. Je kan je beter concentreren op een specifiek aspect.
Alle oefeningen spreken heel sterk het denken aan. Oefeningen die nog intensiever een invloed op de concentratiekracht hebben en op het denken zijn de halve draaizit, de kopstand of bijvoorbeeld ook de cobra om maar deze te noemen.

Voelen 
Zeer zeker wordt het gevoelsleven aangesproken aan de hand van de yogaoefeningen. Alle oefeningen spreken in meer of in mindere mate het gevoelsleven aan. Bij iedere oefening is het gunstig om een gevoel te ontwikkelen voor de beweging of de verbindingen die je kan maken met de beweging of met jezelf of met de omgeving.
Oefeningen die meer met het zelfgevoel in relatie staan zijn evenwichtsoefeningen zoals de hurkzit of de boom maar ook de schouderstand (de kaars).
Oefeningen die het gevoelsleven meer in een relatie naar buiten toe brengen zijn de halve maan of de kameel.

Willen
De wilskracht is de meest onbewuste zielskracht en hangt o.a. samen met doorzettingskracht maar bijvoorbeeld ook met de beslissingskracht. De kracht om een beslissing te nemen en daaruit een nog grotere kracht te ontwikkelen.
Oefeningen die deze wilskracht heel specifiek aanspreken zijn o.a. de balans, het hellend vlak of ook de pauw.

------------------
Over deze driegeleding vind je bij Rudolf Steiner veel informatie. Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie en je vindt over de driegeleding o.a. meer informatie bij 'De wetenschap van de geheimen der ziel', 'Algemene menskunde' of o.a. ook in 'Von Seelenr├Ątseln'. Dit is echt studiemateriaal en je vindt deze driegeleding terug bij de yogaoefeningen, je kan deze driegeleding daar heel goed in ervaring brengen.


Website by
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x