Nieuwsbrieven

Op deze pagina vind je mijn nieuwsbrieven die je kan downloaden.
Ik zal in de toekomst ook nog oudere nieuwsbrieven publiceren.

picture_as_pdf

De cobra - deel 1

Deze esthetische yogaoefening heeft inderdaad sterke gelijkenissen met een slang, meer bepaald de cobra.
De cobra als yogaoefening is een rugwaartsstrekkende houding waarbij het bekken indien mogelijk op de grond blijft liggen en het bovenlichaam, vooral de borstwervelkolom, zich naar achter strekt.

picture_as_pdf

Het vormen van een nieuwe cultuur

De opgelegde maatregelen zit velen hoog en heeft het verlangen naar nieuwe maatschappelijke vormen aangewakkerd. De wens naar nieuwe structuren en een hogere moraliteit is reëel aanwezig. Het verlangen naar menselijke warmte en betere verbinding onder elkaar is groot. Helaas kan dit verlangen op geen enkele wijze een ingang vinden in de bestaande maatschappelijke structuren. Deze zijn tot op het bod versleten.

picture_as_pdf

Spiritualiteit en de tijdsgeest

Een essay om vanuit een geestelijk standpunt een beeld te scheppen over de tijdsgeest en de mogelijkheden om zich verder te ontplooien en te versterken.
Afsluitend vind je een yogaoefening om de inhoud praktisch toegankelijk te maken. De oefening geeft je een handvat om in deze heel uitdagende tijden niet in een eenzaamheid of een afgesloten gevoel terecht te komen. Het biedt je mogelijkheden om stappen vooruit te zetten.

picture_as_pdf

Het luchtelement en de omgeving

Het bewustzijn of hoe het bewustzijn zich in relatie brengt met de omgeving bepaalt dus in sterke mate de manier waarop men beweegt. Als men zich verbonden voelt met de mensen rondom zich heen dan wandelt men veel lichter. Loopt men in een klare heldere en lichte omgeving dan kan men de voeten zachter en met meer gevoel en meer zekerheid op de grond plaatsen.

picture_as_pdf

Doelen versus uitputting

Voor een goede gezondheid is het belangrijk om de wil in te zetten en met de omgeving af te stemmen. De beste manier om deze wilskracht te versterken is het telkens opnieuw voornemen van doelen. Je neemt je dagelijks enkele gerichte doelen voor zelfs als je je zwak of niet goed voelt.
Enkel dat doen waarbij je je goed voelt werkt verzwakkend. De eigen gevoelens mogen niet centraal staan in je leven. Je voornemens omzetten werkt versterkend op de wilskracht en op je levensenergie.

picture_as_pdf

De boog en het vormen van een maatschappij

De voorbije jaren waren op z’n minst gezegd turbulent. Het innemen van een ander standpunt is ook meteen het einde van een relatie, van een vriendschap en het einde om met elkaar in gesprek te gaan. Deze scheiding is niet door ons gewild. Noch de ene, noch de andere partij wenst dit, ondanks alle tekortkomingen die we hebben, willen we niet uit elkaar getrokken worden of tegen elkaar uitgespeeld worden.

picture_as_pdf

Het praktisch omgaan met het bewustzijn

Momenteel is er ondergronds een grotere spirituele interesse bemerkbaar, ik zou zelfs durven spreken van een spirituele revival. Er is ook een zoektocht naar mogelijkheden om beter met elkaar om te gaan. De gebeurtenissen van de laatste paar jaar heeft deze interesses precies aangewakkerd.

picture_as_pdf

Overstijgen tijdsgeest en spiritualiteit

Zowel de werk- als de levensomstandigheden hebben de laatste paar jaren een wijziging doorgemaakt. Omdat de werkdruk die al hoog lag, nog verhoogd is, kunnen velen dit werkritme niet meer aan met het gevolg dat psychische en lichamelijk gerelateerde ziektes zoals burn-out of totale uitputting toenemen.

picture_as_pdf

De vrije ademhaling – deel 2

Het bewustzijn en de ademhaling staan in nauw verband met elkaar. Zijn het bewustzijn, het denken of de gevoelens gespannen, dan ook de ademhaling. Beweeg je intensief of doe je aan sport, dan merk je dit aan de adem. Net zoals ook bij de yogaoefeningen de ademhaling zich aan de bewegingen aanpast.

picture_as_pdf

De vrije ademhaling

We ademen gedurende de ganse dag, gemiddeld wel zo’n 25.000 keer . Deze ademhaling past zich steeds aan de lichamelijke en mentale omstandigheden aan. Het in- en uitademen verandert als we wel of niet denken, past zich aan aan de gevoelens, aan de emotionele omstandigheden en aan de rustige of intensieve bewegingen. De ademhaling past zich voortdurend aan.

picture_as_pdf

De schouderstand – deel 2

Er zijn twee manieren waarop je het lichaam kan oprichten. Je kan het lichaam sportief, lichamelijk en wilskrachtig vastgrijpen en oprichten of zoals hierboven beschreven meer vanuit een natuurlijk groeien, in een energetische lichtheid en met elegantie oprichten. Door de levenskrachten in het hart te verzamelen en van daaruit in een vloeiende beweging het lichaam op te richten. Vanuit deze voorstelling kan je de schouderstand dan ook praktisch uitvoeren.

picture_as_pdf

De schouderstand - deel 1

Deze oefening wordt ook de kaars genoemd en neemt in de yoga een centrale plaats in. Ze wordt de moeder van de asana’s genoemd. Zoals een moeder streeft naar geluk en harmonie in huis, zo streeft deze asana naar harmonie en geluk van het menselijk organisme . De oprichting is elegant en heeft een duidelijk uitgesproken esthetisch karakter.

picture_as_pdf

Nieuwsbrief 22 maart 2020

Bij de halve maan heb je duidelijk twee verschillende bewegingen die bewust op elkaar afgestemd worden. Aan de ene kant heb je het inzinken van het bekken naar de grond en aan de andere kant richt het bovenlichaam zich actief naar boven en dan verder naar achter. Ondanks de spanningen blijft het bewustzijn waarnemend en sturend en ook de ademhaling blijft heel vrij in- en uitstromen.

picture_as_pdf

Nieuwsbrief 18 maart 2020

De ziel, de fijnere componenten van ons bewustzijn, omvat het kwade en het goede. De menselijke ontwikkeling kan enkel dan gunstig verlopen als je je met de twee uiteenzet.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x