Yogaschool

Teksten, video's en pdf's

De Corona-doctrine: open brief aan de media

Waarom brengen de media slechts één visie over Corona, waarom komen andere meningen, andere invalshoeken van gereputeerde artsen, wetenschappers gewoon niet aan bod, waarom zwijgt men als vermoord over andere invalshoeken en waarom moet bijvoorbeeld Zweden het steeds ontgelden en waarom wordt iemand die een andere mening heeft met kritische vragen benaderd terwijl Marc Van Ranst en Co werkelijk alle ruimte krijgen om te zeggen, te antwoorden en over alles en nog wat hun licht te laten schijnen? Waarom mogen zij zelfs op kritiek aan hun adres zelf antwoorden en waarom krijgen zij altijd het laatste woord? Beste journalisten, dit is fundamenteel oneerlijke berichtgeving. Kan je dit nog verdedigen onder de noemer van journalistieke persvrijheid?


Kan je verwachten dat iedereen de maatregelen volgt?

Ook al zijn deze maatregelen met de beste bedoelingen opgesteld, toch blijft de vraag of je kan verwachten dat iedereen deze strenge en ingrijpende maatregelen volgt, is dit überhaupt wel voor iedereen haalbaar? Kan je verwachten dat iedereen deze strenge maatregelen volgt? Ik merk bij velen heel veel onbegrip en kwaadheid als jongeren maar ook volwassenen deze maatregelen aan hun laars lappen. Deze personen worden direct met alle zonden van Israël overladen en net deze personen worden beschuldigd van stijgende infectiecijfers, van een toename aan ziekenhuisopnames en sterftecijfers.


De maatregelen tegen Corona maken je ziek

Het is daarom heel interessant waar te nemen dat diegenen die nu vanuit hun wetenschappelijke kennis het land behoeden voor verdere besmetting eenzijdig vanuit een fysische basis vertrekken en niet de volledige mens met zijn fysieke realiteit, met zijn bewustzijn maar en in zijn uniciteit in ogenschouw nemen. Dit enkel en alleen observeren van de fysieke menselijke conditie en meer specifiek vanuit het zicht van het virus brengt consequenties met zich mee die niet te overzien zijn, want als we naar de huidige tijd kijken bemerken we duidelijk dat de individuele en dus ook maatschappelijke ontwikkeling niet zo gunstig verloopt omdat de ziekte en de maatregelen alleen vertrekken vanuit dit heel eenzijdig fysisch beeld.

Versterken van de immuniteit

Je kan je afvragen welke impact de dagelijkse cijfers over Corona met ziekte, dood of infectie die nu al sedert begin maart, bij dit schrijven dus een vier à vijf maanden, plaatsvinden. Want dit brengt bij veel mensen verwarring, onrust en onvermijdelijk veel (on)bewuste spanningen met zich mee. Het weergeven van de infectiecijfers[i] is eigenlijk onzinnig en zegt niets over het ziek zijn zelf maar zorgt bij velen wel voor aanhoudende mentale en emotionele spanningen, onzekerheden en een onbewust blijvende alertheid voor ziekte, besmetting en dood en dit zal na verloop van tijd wel degelijk gevolgen hebben op lichamelijk vlak. Het bewustzijn mag niet aanhoudend gespannen zijn, het bewustzijn moet regelmatig kunnen ontspannen, zich kunnen openen en een vrijheid en een centrum bij zichzelf ervaren.

We gaan niet gewoon de oefening uitvoeren, fysisch omzetten om ons zo goed te voelen. Je kan eerst beginnen met de oefening te bekijken en enkele gedachten te vormen over de houding, de vorm,… Je kan eerst de oefening bekijken en waarnemen van waaruit je enkele gedachten kan maken en zodoende met meer gevoel de oefening kan uitvoeren.

De balans

De ganse tekst kan je hier downloaden. 


Moraliteit

We moeten leren inzien dat de macht niet in een instelling ligt, maar in de oprechtheid van mensen om hun kennis met elkaar in een verbinding te brengen en zo op te bouwen en te vormen. Nu komt alle kennis van boven, van de experten in hun ivoren toren waar velen ook totaal geen gevoel en een totaal gebrek aan moraliteit aan de dag leggen tegenover de maatschappij en dit werkt enorm beschadigend.


De driehoek

Is het uiteindelijk niet zo dat we elkaar opzoeken omdat men iets voor elkaar wil doen, men iets voor de ander wil betekenen. Men wenst elkaar te ontmoeten omdat er zo een ontwikkeling kan plaatsvinden en door deze ontmoeting, door dit streven men zelf een ontwikkeling opzoekt, maar ook aan de ander iets wenst te geven. Door dit actieve streven ontwikkelt er zich een ruimte waardoor de ander zich verder kan ontwikkelen. Deze mogelijkheden, deze ruimte mag je hier niet fysisch begrijpen, het is een ruimte in de gevoelens. De angsten, de beklemming is verdwenen en men voelt de ruimte als minder bedreigend aan, men kan beter doorademen. Als iemand door een ontmoeting meer ruimte kan ervaren, zich lichter kan voelen dan biedt dit meer perspectieven en brengt dit zeker ook een versterking voor de gezondheid met zich mee.


De waarneming en de tijdsgeest

Hoe het bewuster gebruiken van de waarneming en klare inhouden tot nieuwe mogelijkheden kan leiden bij de yogaoefeningen en bij het overstijgen van angsten. De waarneming is momenteel te sterk naar Corona gericht en dit zorgt ervoor dat er geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden kunnen ontstaan.


 De menselijke ontwikkeling 

Door de Corona crisis moeten we nu dit lichaam, wat nu gezien wordt als ons hoogste goed, beschermen door binnen te blijven. Daarom is het eens interessant, om los van alle cijfers en los van hoe je tegenover deze ziekte staat, je eens de vraag te stellen welke uitwerking deze aanpak heeft op onze menselijke ontwikkeling. Als je nu het nieuws volgt dan merk je dat het nieuws heel eenzijdig is, andere items nog nauwelijks aan bod komen, waardoor het bewustzijn steeds vanuit dezelfde invalshoek informatie te verwerken krijgt. Dit gebrek aan geestelijke inhouden met daarbovenop minder sociale contacten heeft wel degelijk een nefaste uitwerking op je ontwikkeling, want om werkelijk in een goede gezondheid te blijven heb je dagelijks sociale contacten, aangename en verruimende gevoelens, afwisselende inhoudelijke gesprekken met meerdere personen nodig. Een mens is een heel sociaal wezen dat door de meest veelzijdige en diverse fysische verbindingen in een gestage ontwikkeling is.


De wijde cirkel

Voor je de simpele beweging met de armen uitvoert kan je best even stilstaan bij de omgeving. Je stelt je de ruimte voor. Vervolgens kan je de armen zijwaarts naar boven en naar beneden bewegen. Schouders, hals en nek blijven hierbij ontspannen. De ademhaling blijft vrij in- en uitstromen tot in de flanken, ter hoogte van de nieren. Na enige tijd kan je de omgeving gewaarworden. Spanningen wijken terug, angsten wijken terug en je voelt je vrijer en opener. Het ervaren van ruimte hangt af van hoe je je met de ruimte in verhouding brengt.


De vrije adem en haar genezende werking

Hier in deze nieuwsbrief worden enkele lichtere yogaoefeningen beschreven die voor iedereen toegankelijk zijn. 

De ademhaling omvat het in- en het uitademen waarbij het inademen een proces is waarmee je naast de fysieke lucht ook onbewuste gevoelens en wilsimpulsen opneemt. Je verbindt je bij het inademen met de omgeving en dit kan je zien als een verbinden met de medemensen en met de materie. Je ademt je naar binnen in de omgeving en dit drukt een meer gevoelsmatige en wilsmatige activiteit tegenover de omgeving uit.

Bij het uitademen ontstaat er naast het afgeven van verwerkte zuurstof, nl. koolstofdioxide, een tendens van onttrekking uit de omgeving, een loslating, je komt meer tot bezinning. Je kan het inademen zien als een begeestering, het doet de warmte stijgen en het activeert de stofwisseling. Bij het uitademen laat je los, het brengt bezinning en rust, dit zorgt voor een beschouwelijk bewustzijn. 

Hier de link naar de pdf


Artikel 2: dharana en het vormen van een bewustzijnsoefening

Zie artikel 1, iets meer naar onder scrollen, om de eerste stappen te bekijken over hoe je zelf een meditatieve oefening of een bewustzijnsoefening kan beoefenen. 

Hier volgt nu de tweede stap van de meditatie- of bewustzijnsoefening. Als je in je bewustzijn rust en klaarheid gevonden hebt kan je het denken naar een zelf gekozen inhoud leiden, je kan een voorstelling bewust, duidelijk en rustig waarnemen. 

Later volgt dan nog een derde artikel i.v.m. de volgende stap die gezet kan worden bij een bewustzijnsoefening. 


De vis - matsyasana

Een yogaoefening is niet alleen een lichamelijke activiteit. Een asana dient vooral om het bewustzijn te activeren en te versterken. Je drukt met een oefening een bepaald idee uit. Hier bij de vis leer je het denken vrij te houden tegenover de lichamelijke spanngen. Dit betekent dat de waarneming zich niet verliest in het lichaam maar vrij blijft. De longen komen zo tot een rust en een versterking. Veel oefenplezier!


Artikel 1 over het vormen van een bewustzijnsoefening

Dit is het eerste deel van drie artikels over hoe je het denken kan ontwikkelen om tot een versterking te komen. Heel dikwijls ervaren we het denken als iets negatief, gespannen, bezorgd, het is wazig, als iets donker en zwaar of zoals nu het geval kan zijn, het denken maakt ons angstig. Toch kan het denken ook anders zijn. Het denken kan licht, vreugdevol en levendig zijn, het kan je versterken en bovenal, het denken kan je heel veel inzichten geven. Als je het denken werkelijk kan gebruiken, ontstaat er een grotere mentale rust en klaarheid, dit zorgt voor meer gemoedsrust en versterkt de immuniteit.

Bij deze artikelen wens ik de diverse stappen te beschrijven hoe je dit denken bewust kan worden, hoe je ermee kan omgaan en hoe dit denken lichter en vrijer wordt. Er zijn stappen die je kan en moet zetten om tot een andere kwaliteit in het denken te komen.

Als je onderstaande pdf download vind je daar meer informatie over.


De hoofd knie

De hoofd knie is een interessante oefening om de eigen mogelijkheden, de wilskracht mag gerust heel actief, heel intensief aangewend worden omdat op deze manier het stofwisselingsleven aangewakkerd wordt. Zo kan je via de wilskracht rechtstreeks de immuniteit aansterken. 

Toch is het gunstig dat het denken, de denkkracht niet verloren gaat maar attent blijft, in een overzicht blijft. Ondanks de intensieve strekking, die tot aan de grens van het kunnen en zelfs over de grens van je kunnen mag gaan, blijft de ademhaling vrij en ruim. Met deze gedachte, met deze inhoud kan je de hoofd knie uitvoeren. 

Na verloop van tijd leer je rustig te blijven tegenover deze spanningen en ontstaat er meer vreugde.Enkele yogaoefeningen
Bij deze video volgen enkele yogaoefeningen na elkaar.

De zijwaartse driehoek, de balans, de kopstand en de kraai.

Het is belangrijk dat je de oefeningen altijd uitvoert met een thema, je brengt ook een gedachte bij het oefenen. Hier stond de vrije ademhaling centraal samen met een klare gedachte. Helaas ben ik het nog niet zo gewoon om voor een camera te staan...De halve maan

Bij de halve maan is het belangrijk dat er een goede samenwerking ontstaat tussen het inzinken en het oprichten. De waarneming blijft bij deze oefening vrij en heel licht.  

Bij de halve maan heb je duidelijk twee verschillende bewegingen die bewust op elkaar afgestemd worden. Aan de ene kant heb je het inzinken van het bekken naar de grond en aan de andere kant richt het bovenlichaam zich actief naar boven en dan verder naar achter. Ondanks de spanningen blijft het bewustzijn waarnemend en sturend en ook de ademhaling blijft heel vrij in- en uitstromen. 

Je ervaart na de oefening een duidelijke verlichting, je voelt je lichter en het wordt rondom jezelf ook lichter en vrijer.


 Hier kan je de bespreking over de halve downloaden: 


De zonnegroet

Bij de zonnegroet is het uitermate belangrijk dat je actief wordt in het middengebied. Dit is het gebied ter hoogte van de zonnevlecht, de nieren. Dit gebied mag je actief en intensief opspannen en gebruiken. Dit opspannen gebeurt evenwel vanuit een klare waarneming en sturing vanuit het bewustzijn. De ademhaling is intensief maar blijft ondanks de grote inzet heel vrij. 

Na de uitvoering merk je een aangename lichamelijke verlevendiging, een warmte maar ook een grotere mentale wakkerheid.


De hurkzit

De hurkzit is een evenwichtsoefening. Bij een evenwichtsoefening let je altijd op een mooie verbinding tussen binnen en buiten. Bij de hurkzit let je vooral op een mooie, elegante en ontspannen oprichting van de wervelkolom. Dit oprichten gebeurt heel natuurlijk als je de waarneming heel vrij tegenover de omgeving kan houden met tegelijk een gevoel voor een ontspannen wervelkolom. Na de oefening ervaar je een grotere rust en een grotere presente wakkerheid.


De hoofd knie

De hoofd knie is een uitermate intensieve oefening die ook heel bewust vanuit deze intensieve strekking begonnen moet worden. Je neemt je voor om je grenzen, je mogelijkheden te verleggen. Dit voornemen mag je helemaal niet dwangmatig zien. Je grenzen verleggen betekent dat je nieuwe capaciteiten, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kracht ontwikkeld of ook dat je betere invalshoeken vind om met je werk om te gaan. Je ziet het weer zitten en je merkt dat je groeit in je mogelijkheden. 

Je neemt je actief vast in het midden, dit is het gebied rond de nieren, en je strekt de wervelkolom actief naar boven en naar voor. Je ervaart hierbij een ruimte, een openheid en gelijktijdig een actieve wilsinzet in het midden. De inzet die je levert bezorgt je een vreugde, geen dwang. Je kan gerust een vijftal tot een tiental minuten in de oefening blijven. Na de oefening merk je een intensieve fysische warmte maar ook een gevoel van voldaanheid.


De driehoek

Ook de driehoek is een oefening dat actief vanuit het midden, het gebied van de nieren aangezet en behouden wordt. Bij de strekking let je op een vrij flankademhaling. Ondanks een actieve wilsinzet vanuit het midden blijft de ademhaling vrij tot in de flanken in- en uitstromen. en blijft de waarneming ondanks de gedegen inzet vrij. De wil neemt hierdoor de omgeving niet in bezit. Na de oefening let je op de wijdte.


De kameel

Bij deze mooie en heel esthetische rugwaartse strekking vanuit het actieve midden, blijft de waarneming rustig en tegelijk open voor de omgeving. Deze combinatie van rust en activiteit drukt een ontspanning uit in je acties tegenover de omgeving. Na de oefening merk je vooral een mooie rust maar ook een bevrijding.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x