Seminaries zaterdag

Seminaries ter kennismaking

Harmonische bewegingen ter ondersteuning bij depressie, levensmoeheid en uitputting

Enkele belangrijke thema's die helpen om een mentale versterking en weerbaarheid te vinden:
- de inhoud en haar praktische uitwerking bij het oefenen
- doelen stellen bij het oefenen
- mentale en lichamelijke activiteit op elkaar afstemmen
- lichamelijke warmte ontwikkelen via beweging versus een warmte ontwikkelen vanuit een waarnemend denken
- het belang van een esthetische beweging voor de gezondheid
-...
Vanuit de mogelijkheid om vragen te stellen of om zelf interessepunten aan te geven ontstaan nieuwe opbouwende mogelijkheden.

Deze seminaries zijn voor iedereen geschikt als kennismaking met de yoga. De vele bewegingen hebben een ontspannende, versterkende uitwerking. 

Zaterdag 11 maart, 13 mei, 10 juni  van 14h tot 18h.
De seminaries staan los van elkaar en zijn dus afzonderlijk te volgen.
Kostprijs: 35 euro/seminarie.

Seminaries ter verdieping 

Diverse bewegingsrichtingen en hun ondersteunende werking op de gezondheid
De werking van warmte bij psychische storingen zoals depressie

Deze opleiding omvat drie zaterdagen waarbij we kijken hoe we warmte kunnen ontwikkelen vanuit de beweging of vanuit de stofwisseling versus het ontwikkelen van warmte d.m.v. het bewustzijn. Tijdens deze korte opleiding worden aan de hand van veel praktische oefeningen het onderscheid aangeleerd tussen fysische warmte en de zogenaamde warmte-ether of de warmte die je vanuit je bewustzijn kan ontdekken en zelf vormen.
Dag 1: de beweging vanuit het lichaam versus de beweging vanuit het bewustzijn. We onderzoeken aan de hand van yogaoefeningen het onderscheid van de twee bewegingen en leren dit in ervaring brengen..
Dag 2: de beweging van boven naar beneden en haar relatie tot de zogenaamde kosmische warmte. De spirituele betekenis van de warmte-ether.
Dag 3: de genezende werking van de warmte-ether. Zowel bij psychische storingen zoals levensmoeheid, depressie,... als bij lichamelijke klachten zoals storingen bij de immuniteit en kanker.


Zaterdagen 29 april, 20 mei, 3 juni  van 9h30 tot 17h30.
Kostprijs: 190 euro voor de drie zaterdagen.

Voor meer inlichtingen en inschrijven: Philippe Gits, info@yogaschool.be - tel.: 0473/41 68 41.
Graag ten laatste vijf dagen vooraf inschrijven.
Op voorhand betalen kan via met een overschrijving op volgend rekeningnummer. Vermeld steeds je naam en vermeld naam en datum van het seminarie: rekeningnummer BE62 0682 1415 0361.
Alle bovenvermelde seminaries gaan door bij de School voor Yoga en Esthetiek, Moervaartveer 2 te Eksaarde (Lokeren).

Enkele foto's van de yogaruimte


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x