Opleiding yoga-instructeur

Opleiding yoga-instructeur

Er start dit najaar bij de ‘School voor Yoga en Esthetiek’ in Eksaarde een opleiding voor yogaleraar. Deze opleiding wordt ingedeeld in afzonderlijk te volgen modules en duurt drie jaar. Na de opleiding kan je zelfstandig yogalessen geven.

De opleiding omvat o.a. het aanleren van de technische aspecten van de yogaoefeningen, enkele belangrijke begrippen uit het Sanskriet, diverse pedagogische invalshoeken en natuurlijk ook de gebruikte methodiek. Je leert bij een opleiding voor yogaleraar vanzelfsprekend veel esthetische yogaoefeningen beter kennen en vooral hoe ze te corrigeren.

Daarnaast is er bij de opleiding een centrale rol weggelegd voor de sociale betekenis van de yoga en haar heel veelzijdige, rijke en bovenal opbouwende inhouden. Niet alleen bekijken we heel grondig hoe je totaal nieuwe mogelijkheden in jezelf kan ontwikkelen om jezelf te overstijgen en zo de ‘mens-wording’ bewust zelf aan te gaan. We bekijken bovenal hoe deze ‘mens-wording’ een bewuste ontwikkeling is. Dit ontwikkelingsproces gebeurt doordat je dit wenst en is een eigen keuze, maar tegelijk gebeurt dit in een sociale context. De ‘zelf-ontwikkeling’ mag/kan nooit een egocentrische ontwikkeling zijn die eenzijdig bij jezelf blijft stilstaan. De opleiding biedt hierover meer duidelijkheid.

De yoga die hier aangeboden wordt, heeft haar ontstaan in hoofdzaak te danken aan het gedachtengoed van de nieuwe yoga-wil of ook wel het ‘Nieuwe yoga-voelen’ genoemd. Deze nieuwe yoga-wil heeft haar prille ontstaan te danken aan moedige wegbereiders zoals o.a. Goethe en Rudolf Steiner. Tijdens deze opleiding richten we onze interesse naar meer dan enkele basisbegrippen van de antroposofie van Rudolf Steiner en zeker ook naar wat inspirerende personen uit het Oosten ons over de yoga zeggen zoals Sivananda en Yogananda.

Deze uitermate inspirerende personen benaderen de inhouden vanuit een klare, concrete gedachte, vanuit een zogenaamd inspiratieve zienswijze. De bedoeling van deze opleiding is dat je eerst en vooral deze inhouden leert kennen, leert ervaren en in jezelf praktisch leert om te zetten en dan na verloop van tijd ook heel klaar en duidelijk volledig zelfstandig kan verder onderrichten.

Wat heel duidelijk aan bod komt is de studie van de sociale betekenis die iedere oefening representeert. Er wordt bij de opleiding vooral waarde gehecht aan het feit dat je de betekenis van de afzonderlijke asana’s leert kennen, leert ervaren en zelfs in het leven leert om te zetten. Ook de sociale betekenis van de oefeningen komt zeker ruimschoots aan bod.

Het is de bedoeling dat je de inhouden bestudeert om zo een persoonlijkheid te ontwikkelen en deze inhouden op een zelfgekozen wijze in het leven, in je werk, bij je familie,… verder kan integreren. Zo kan je een zelf-ontwikkeling ook zien als een sociale ontwikkeling.

Een korte opsomming van enkele thema’s die bij de opleiding aan bod zullen komen:

– diverse pedagogische invalshoeken van het lesgeven
– basiskennis psychische en fysische pathologieën
– aanleren yogaoefeningen en bijsturen van
– sociale betekenis van de oefeningen
– sociale betekenis van de inhouden van de yoga
– studie van de antroposofie, de driegeleding van denken, voelen en willen
– studie van de vier etherkrachten (warmte-, licht-, water- en levensether)
– de geestelijke aspecten van de mens
– verschil tussen religie en yoga (studie van enkele religies)

Ook mensen die reeds ergens anders een opleiding gevolgd hebben, kunnen bij deze opleiding een of meerdere modules mee volgen. Deze samenwerking kan heel verrijkend zijn voor beide partijen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x