Opleiding yoga-instructeur

Een opleiding voor yogaleraar betekent het aanleren van een vak. De vakkennis van een yogaleraar omvat verschillende aspecten. Je hebt het fysische, meer technische aspect, hoe de oefeningen worden uitgevoerd. Je hebt het geestelijke aspect, welke universele waarden, wetmatigheden er verborgen leven in de oefeningen. Naast deze twee uitersten heb je nog het verbindend middengedeelte, dit is het zielsaspect. Dit verbindende gedeelte komt in die mate tot een esthetische uitdrukking in de oefening, volgens wat je begrepen hebt van de universele gedachte.

In de ziel leven zielskrachten die iedereen aan de hand van concrete gedachten tot een grotere licht- en warmtekracht door denken, voelen en handelen kan ontwikkelen. Zo ontwikkel je een grotere en krachtigere persoonlijkheid van waaruit je met meer rijpheid en verantwoordelijkheid een bijdrage kan leveren om mee te werken aan een nieuwe, meer naar de mensen gerichte cultuur.

De opleiding hecht een grote waarde aan het zelfstandig en verantwoordelijkheidsvol ontwikkelen van nieuwe aspecten in de ziel of in het bewustzijn. Een yogaoefening is een praktische omzetting van datgene wat jij zelf, individueel in je ziel opgenomen hebt van een universele gedachte en tot een kunstzinnige uitdrukking gebracht hebt.

De vraag is nu hoe je deze ontwikkeling begint en verder zet. Hiervoor richten we onze blik naar iemand die ‘De nieuwe yoga-wil’ of ook ‘Het nieuwe yoga-voelen’ gesticht heeft.

“Met betrekking tot de oefeningen, bestaan de leerstappen in het ontwikkelen van een inhoudelijk vormingswerk, dat op de eerste plaats de voorstellende mentale deelneming aan het begin plaatst en gelijktijdig ook een gezonde waarneming voor een sociaal leven bewaart. 
Men mag zich in geen geval aan de vergissing geven, dat men het hartcentrum door bijzondere gevoelens en door een emotioneel opgebouwd energetiseren kan bereiken. De bewuste zingeving en zinvorming, die door het eigen denken zelf ontstaat en in de beeldende, rustige ervaring haar orde krijgt, verheft de oefenweg tot een relatievolle en warme uitdrukkingsgave die voor het hart representatief is.” 

Bovenstaande alinea komt uit 'Die Seelendimension des Yoga'. De eerste uitgave van dit boek in het Nederlands is vertaald als 'De zielsdimensie van de yoga'.

De auteur van het boek ‘De zielsdimensie van de yoga’ hecht een grote waarde aan de mogelijkheden die ieder individu heeft om zelf inspiratieve gedachten te onderzoeken, verder te ontwikkelen en praktisch om te zetten. Deze oefenmethode, waarbij je gebruik maakt van je zielskrachten nl. het denken, voelen en willen, leidt ertoe dat we meer en meer loskomen van een systeem, vrij komen van uiterlijke autoriteiten en je als mens rijpheid en verantwoordelijkheid opneemt om bij te dragen voor de ontwikkeling van de anderen.

De grotere vrijheid die door deze ontwikkeling ontstaat, door de vreugde bij het studeren van de zo mooie, rijke en grote verscheidenheid aan oefeningen, stelt je in staat om een transformerende, veranderende uitwerking op je omgeving uit te oefenen. Je leert als individu de toekomst van een nieuwe, edele cultuur zelf mee te scheppen.

De yoga die hier aangeboden wordt, heeft haar ontstaan in hoofdzaak te danken aan het gedachtengoed van de nieuwe yoga-wil of ook wel het ‘Nieuwe yoga-voelen’ genoemd. Deze nieuwe yoga-wil heeft haar prille ontstaan te danken aan moedige wegbereiders zoals o.a. Goethe, Rudolf Steiner,... Tijdens deze opleiding richten we onze interesse naar enkele basisbegrippen van bijvoorbeeld de antroposofie van Rudolf Steiner en naar wat inspirerende personen uit zowel het Westen als het Oosten ons over de yoga zeggen, zoals Sivananda en Yogananda.

Deze uitermate inspirerende personen benaderen de inhouden vanuit een klare, concrete gedachte, vanuit een zogenaamd inspiratieve zienswijze. De bedoeling van deze opleiding is dat je eerst en vooral deze inhouden leert kennen, leert ervaren en in jezelf praktisch leert om te zetten en dan na verloop van tijd ook heel klaar en duidelijk volledig zelfstandig kan verder onderrichten.


Website by
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x