Home

Welkom bij de school voor Yoga en Esthetiek

Iedereen die via esthetische oefeningen een ontplooiing zoekt en vooral ook nieuwe ervaringen wenst te ontdekken is hier zeker welkom. Er is geen specifieke lenigheid vereist, wel de intentie om naast een lichamelijke activiteit een bewustzijnsactiviteit aan de dag te leggen. 

Momenteel  staat het gevoelsleven onder grote druk. Velen hebben angst voor ziekte, er is de eenzaamheid, de bezorgdheden voor de toekomst, financiële besognes en velen lijden onder het verminderde contact met familie, vrienden en collega’s,…   

Daarom zoeken velen betere, lichter, fijnere en meer verbindende en vrijere gevoelens. Wie wil er nu niet beter ‘doorademen’, zich vrijer voelen om zich beter met zijn eigen ‘centrum’ te verbinden. We wensen vreugdevolle ontmoetingen, we zoeken opbouwende krachten en zoeken mogelijkheden om onze gezondheid te verbeteren. Kortom, we willen onze angsten overwinnen en we willen ons verbinden met vrienden, collega’s, de natuur en zoeken een bewustere toenadering met de spiritualiteit. 

Aan de hand van de yogaoefeningen verbind je je niet alleen beter met je lichaam maar leer je ook de meer fijnere energieën kennen die zich vrijer tegenover het lichaam verhouden. Deze nieuwe ervaringen ontstaan vanuit een bewustere mentaal-inhoudelijke uiteenzetting met de oefeningen om van daaruit heel praktisch de oefeningen uit te voeren.

Bij de ‘Nieuwe yogawil’, of het ‘Nieuwe yogavoelen’, beginnen we vanuit een inhoud staat om dan in een praktische omzetting te komen. We willen een inhoud zoals een vrije ademhaling, een dynamiek, een spankracht of een openheid in de oefening tot uitdrukking brengen. Op deze manier ontstaat er niet alleen een lichamelijk oefenen maar ontwikkel je ook je denken met je waarneming en je gevoelens en je wilskracht. 

Hoe beter je de uitdrukking in de oefening tot ontwikkeling komt hoe beter je ook je leven in eigen handen kan nemen en hoe beter je ook in relatie treden met de medemensen. Je overwint de eenzaamheid, je voelt je beter verbonden met de medemensen. Het bewuster bewegen brengt een algemene versterking met zich mee, je gaat letterlijk meer rechtop staan, je krijgt een grotere eigenwaarde. Je ontwikkelt lichtere en fijnere gevoelens die niet alleen voor een stabieler eigen centrum zorgen maar ook verbindend naar buiten toe werken. Rudolf Steiner gebruikte hiervoor het begrip ‘sociale hygiëne’ omdat je bewuster met de ander omgaat, je de medemensen kan waarnemen en respecteren.

Je voelt dat je op de ander een positieve en opbouwende uitwerking hebt. Er ontstaat op deze manier een nieuwe cultuur, een cultuur waarbij je door middel van een meer esthetische bewegingswijze de scheidende tendens in onzer maatschappij kan overwinnen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrieven voor verdere informatie maar ook om inhoudelijke informatie te ontvangen.

Disclaimer of het verwerpen van verantwoordelijkheid

Bij grotere lichamelijke en psychische problemen dien je zeker en vast een bevoegd persoon te raadplegen. Een dokter, een psychiater, psycholoog, osteopaat of kinesist kan zeker raadzaam zijn bij mentale of lichamelijke problemen. Zeker na een operatie een arts raadplegen of je al mag bewegen en of er beperkingen zijn. Yoga staat voor een eigen ontwikkeling en het zelf  verantwoordelijkheid op te nemen voor je beslissingen.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x