Depressie, zwaarte

Mentale en emotionele problemen zijn helaas uitermate actueel. Velen zijn uitgeput, futloos en merken dat ze leeg zijn, voelen zich depressief of zitten in een burn-out. Velen merken dat het niet meer gaat en kunnen geen stap vooruit omdat ze precies in een vicieuze cirkel in het eigen gemoed ronddraaien.

De yogaoefeningen kunnen hier zeker een ondersteuning bieden om nieuwe ervaringen te vinden om uit deze neerwaartse spiraal te geraken. Yogaoefeningen zijn harmoniserende bewegingen. Enerzijds ga je vanuit een lichamelijke activiteit het stofwisselingsleven aanspreken waardoor er ook een lichamelijke warmte geproduceerd wordt. Dit versterkt de wilskracht maar zorgt ook voor een doorzettingsvermogen. Anderzijds breng je de waarneming voortdurend weg van het eigen gemoedsleven en richt je de blik naar buiten, weg van de lichamelijke gevoelens en merk  je daardoor nieuwe mogelijkheden, nieuwe ervaringen kan vinden. Deze nieuwe ervaringen die eerst heel stil, heel onmerkbaar ontstaan werken bevrijdend en ondersteunend.  

Op deze manier haal je dus de krachten niet uit het lichaam zelf vanuit klare en heldere waarnemingen en objectieve voorstellingen over de oefeningen.  Er ontwikkelt zich een nieuwe, fijnere maar opbouwende warmte die het zenuwstelsel en de organen ten goede komen maar waardoor je ook nieuwe perspectieven kan ontwikkelen en met meer inzichten en klaarheid met je medemensen in relatie kan treden.close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x